Mål: M 619-15

Avgörande

Länsstyrelsen har förelagt en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet. Verksamhetsutövaren har i målet åberopat utslag och syneprotokoll som grundar sig på 20 kap. 4 § byggningabalken (BB) enligt 1734 års lag och anfört att dessa handlingar innebär hinder för tillsynsföreläggandet. MÖD har bedömt att åberopade handlingar inte innebär ett sådant beslut som enligt 5 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken (MP) har rättsverkan enligt miljöbalken. Länsstyrelsen har haft skäl för föreläggandet.