Mål: M 6068-15

Avgörande

Målet avser anläggningsavgift enligt vattentjänstlagen. Fråga är om det finns förutsättningar att ta ut en gemensam anläggningsavgift för två fastigheter. Va-nämnden fann att sådana förutsättningar inte fanns redan på den grunden att den ena av fastigheterna inte ingick i det verksamhetsområde som kommunen beslutat om. MÖD fann inte skäl att ändra beslutet.