Mål: P 8028-15

Avgörande

Byggnadsnämnd har ansetts sakna rättslig grund att förelägga fastighetsägare att ta bort en del av en byggnad som i sin helhet saknar bygglov.