Mål: M 2274-15

Avgörande

Kontinuerlig långtidsprovtagning som omfattar det totala årliga utsläppet av dioxiner och furaner har ansetts befogad vid en större avfallsförbränningsanläggning.