Mål: P 2134-15

Avgörande

Detaljplan för bro över Skellefteälven. Fråga bl.a. om hur ingående miljöredovisning som ska ske i planärendet när bron även ska prövas efter ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Tillika fråga om alternativredovisningen i planen var tillräcklig.