Mål: F 6107-15

Avgörande

Fråga om fastighetsbildning kan ske med stöd av undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 § fastighetsbildningslagen även om den fastighet som ombildas inte blir varaktigt lämpad för sitt ändamål.