Mål: M 8988-16

Avgörande

Ersättning enligt 45 § vattentjänstlagen. MÖD har funnit att en översvämningsskada på en fastighet har uppstått inom den allmänna va-anläggningen och att huvudmannen har åsidosatt sina skyldigheter gentemot fastighetsägaren. Huvudmannen har därför förpliktats att betala yrkat skadestånd.