Mål: M 8721-16

Avgörande

MÖD har i likhet med underinstanserna funnit att tillstånd till enskild avloppsanläggning för WC- och BDT-vatten inte ska ges. Trots att anläggningen uppfyller kraven för hög skyddsnivå har MÖD ansett att recipientens (Ljungs kile) känslighet och höga skyddsvärde medför att högre krav än vad som gäller för hög skyddsnivå behöver ställas. MÖD har beaktat följderna av en generell utbredning av liknande avloppsanläggningar, att det finns andra lösningar än den ansökta och att kostnaden för den av kommunen föreslagna lösningen med sluten tank inte är oskälig.