Mål: P 967-17

Avgörande

Belysning av en skylt har inte ansetts utgöra betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL, då bygglovet har villkorats med att belysningen ska anpassas så den inte upplevs som störande. Frågan om belysningens anpassning är en tillsynsfråga.