Mål: M 3036-17

Avgörande

Brukningsavgifter för va-tjänster. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att tillämpning av en ny taxa för brukningsavgifter innebär att kostnaderna fördelas skäligt och rättvist mellan de avgiftsskyldiga efter den jämkning som VA-huvudmannen har gjort. Detta trots att den nya avgiften innebär en mycket stor höjning jämfört med tidigare år.