Mål: F 8862-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte förelegat förutsättningar att avvisa en talan om klander av stämmobeslut med hänvisning enbart till att stämmoprotokoll inte getts in och därför återförvisat målet till mark- och miljödomstolen.