Mål: M 11214-16

Avgörande

Villkor vid nätkoncession för luftledningar. MÖD har upphävt ett villkor i koncessionsbeslutet om framförande av maskiner på våtmarker eftersom det inte är miljömässigt motiverat att föreskriva ett sådant villkor i koncessionsbeslutet och då det är lämpligare att de tillsynsmyndigheter som har lokalkännedom beslutar om försiktighetsmått och utövar den operativa tillsynen.