Mål: M 4858-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att klaganden har visat att befintlig naturgrustäkt tillsammans med det ytterligare uttag av naturgrus som nu ska ske, inte är mer omfattande än att verksamheten kan anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Det har därmed inte funnits skäl att avvisa anmälan.