Mål: F 1492-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har till skillnad mot underinstanserna ansett att det inte varit väsentligt för en fastighet att ha del i en gemensamhetsanläggning för drift och underhåll av väg. Fastigheten hade utfart till en annan väg och bedömdes inte ha något behov av att använda den aktuella vägen.