Mål: P 2363-17

Avgörande

Bygglovsprövning. Anläggandet av tre tennisbanor i anslutning till befintlig idrottshall har inte ansetts kräva detaljplan.