Mål: P 11166-16

Avgörande

MÖD har upphävt Vadstena kommuns beslut att anta en detaljplan eftersom ett genomförande av planen kan medföra påtaglig skada på ett riksintresse för kulturmiljövården och då kommunens beslutsunderlag är bristfälligt eftersom det saknas en analys av vilka konsekvenser ett genomförande av planen kan få för fladdermöss som förekommer i planområdet.