Mål: M 9917-16

Avgörande

Förlängd nätkoncession för linje. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i underrättens bedömning att utredningen är tillräcklig och att grund saknas för att avvisa ansökan. Beslutet att återförvisa ärendet till Energimarknadsinspektionen fastställs därför.