Mål: P 1389-17

Avgörande

MÖD har funnit att uppförandet av en 0,75¬-1,22 m hög altan inte kräver bygglov och att nämnden haft fog för sitt beslut att inte ingripa mot altanen. Även fråga om relevant mätpunkt.