Mål: F 10812-16

MÖD 2017:48

Vägledande avgörande

Upphävande av servitut. Efter bildandet av ett vägservitut har den tjänande fastigheten delats genom avstyckning och ett hus uppförts i närheten av servitutsvägen. Dessa omständigheter har inte ansetts utgöra sådana ändrade förhållanden som, enligt 7 kap. 5 § 2 st. FBL, kan motivera att servitutet upphävs.