Mål: M 1425-17

Avgörande

I ett mål om tillstånd till fiskodling har mark- och miljödomstolen ifrågasatt den valda odlingstekniken av miljömässiga skäl och återförvisat målet till miljöprövningsdelegationen för komplettering av bl.a. alternativa produktionsmetoder. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte är möjligt att komplettera en ansökan i en sådan grundläggande fråga eftersom den bör bli föremål för det samråd som ska föregå miljökonsekvensbeskrivningen. Mark- och miljööverdomstolen har därför funnit att ansökan i stället ska avslås.