Mål: P 5479-17

Avgörande

Nämnden har i ett mål om byggsanktionsavgift inte visat att den som är registrerad som ägare av fastigheten i fastighetsregistret är ägare av aktuell del av denna.