Mål: M 8857-17

Avgörande

I mål om utdömande av vite har mark- och miljödomstolen underlåtit att kommunicera ett yttrande från en kommunal nämnd och att svara på frågor från den mot vilken vitesföreläggandet riktade sig. Förfarandet har ansetts innefatta rättegångsfel och målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen