Mål: P 6844-17

Avgörande

Ett småhusområde har av kommunen utpekats som särskilt värdefullt enligt 8 kap. 13 § PBL. Inom ett sådant område har bygglov nekats för tillbyggnad i strid mot plan.