Mål: M 11105-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bifallit bolagets ändringsyrkanden avseende ett tillstånd till ändrad bränslesammansättning m.m. vid tillverkning av bränd kalk.