Mål: M 6742-17

Avgörande

Tillstånd enligt Natura 2000 bestämmelserna m.m. Parterna har enats om hur villkor ska lyda. Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att frångå parternas gemensamma mening och ändrat villkoret på det sätt parterna kommit överrens om.