Mål: P 10756-16

Avgörande

Förhandsbesked för uppförande av två fritidshus. MÖD har i likhet med underinstanserna funnit att platsen för den sökta åtgärden, som omfattas av strandskydd, är lämplig för bebyggelse och att den sökta åtgärden därför kan tillåtas.