Mål: P 3764-17

Avgörande

Fråga om lokaliseringen av en byggnad avvek från byggnadsplanens bestämmelser om avstånd till tomtgräns. Även fråga om två bygglovsbefriade byggnader skulle beaktas vid bedömningen av antalet i planen tillåtna byggnader.