Mål: M 284-16

Avgörande

Hovrätten har, till skillnad från Va-nämnden, ogillat ett bolags talan mot en kommun om skadestånd enligt 45 § vattentjänstlagen. Bolaget gjorde gällande att läckande vatten från en ledning som bolagets fastighet inte var ansluten till hade sköljt bort fyllnadsmaterial under grunden till en av bolagets byggnader och att det i sin tur hade orsakat sättningar och sprickbildningar i byggnaden. Hovrätten har ansett att bolaget inte ens med tillämpning av det lägre beviskravet klart mer sannolikt, kunnat visa att de påtalade skadorna orsakats av inträngande vatten på det sätt som bolaget gjort gällande.