Mål: P 784-17

MÖD 2017:60

Vägledande avgörande

Bygglov för bl.a. byte av befintliga skjutdörrar till karuselldörrar och förlängning av befintliga skärmtak ovanför dörrarna på terminalbyggnaden vid resecentrum i Uppsala. MÖD har fastsällt nämndens beslut att avslå ansökan eftersom den sökta åtgärden innebär en förvanskning av såväl byggnaden i sig som stationsområdet och därför inte är förenlig med bestämmelsen i 8 kap. 13 § PBL.