Mål: M 1554-17

Avgörande

Särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens för brygga har inte ansetts föreligga.