Mål: M 11046-16

Avgörande

Ett tillståndsbeslut innehöll inga begränsningar av verksamhetens omfattning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att tillståndet därför varit så oklart och ofullständigt att domvilla förekommit. Tillståndet har därför undanröjts och målet återförvisats till miljöprövningsdelegationen för fortsatt behandling.