Mål: M 10170-16

Avgörande

I mål angående ansvar för enheter till lågtrycksavlopp, s.k. LTA-enheter, har kommunens tidigare avtal med ett antal fastighetsägare ansetts ogiltiga. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen fastställt att kommunen har det ansvar för de aktuella fastigheternas LTA-enheter som följer av 19 § lagen om vattentjänster.