Mål: M 5773-17

Avgörande

mål om utdömande av vite har konstaterats att den kommunala förvaltningschef som fattade beslutet om förbud vid vite inte hade behörighet att fatta ett sådant beslut. Därför har mark- och miljödomstolens dom upphävts och ansökan om utdömande av vite avslagits.