Mål: M 7306-17

Avgörande

Eftersom länsstyrelsens beslut var överklagbart, har det varit fel av mark- och miljödomstolen att avvisa överklagandet. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen.