Mål: M 7326-17

Avgörande

Eftersom den berörda fastigheten inte omfattas av strandskydd har länsstyrelsens föreläggande att ta bort vissa anordningar upphävts.