Mål: P 4273-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bygglov kan meddelas för ett fritidshus, ett garage och en gäststuga samt att vad som i översiktsplanen anges om bebyggelsens utformning inte utgör hinder mot att bygglov beviljas. Bygglov för kanot-/pumphus har upphävts.