Mål: M 3533-17

Avgörande

Föreläggande om bullerreducerande åtgärder. Eftersom frågan om skäligheten att vidta bullerdämpande åtgärder är rättskraftigt avgjord har nämndens föreläggande fastställts. Trafikverket har dock fått ytterligare tid för att utföra åtgärderna.