Mål: P 702-17

MÖD 2017:35

Vägledande avgörande

Bygglov för ändring av carport till entré och förråd. Nämndens beslut att avslå ansökningen har fastställts eftersom den sökta åtgärden skulle innebära att fastighetens behov av parkering inte längre skulle vara tillgodosett.