Mål: P 1054-17

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad och plank har avslagits eftersom de strider mot detaljplanen och inte kan ses som en liten avvikelse.