Mål: M 543-17

Avgörande

Uppförande av trädäck inom strandskyddat och allemansrättsligt tillgängligt område har krävt strandskyddsdispens. Eftersom det inte funnits särskilda skäl för dispens, har nämndens beslut att avslå ansökan om strandskyddsdispens fastställts.