Mål: M 10705-16

Avgörande

En kommunal nämnds föreläggande att gräset inom ett strandskyddsområde endast fick slås två gånger per år har fastställts. Kontinuerlig klippning av gräset inom detta område har ansetts både avhållande för allmänheten och innebära att livsvillkoren för djur- och växtlivet väsentligen ändras.