Mål: P 11146-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att anmälaren i ett tillsynsärende enligt plan- och bygglagen inte varit särskilt berörd av beslutet att lämna anmälan utan åtgärd. Det har därför varit rätt av underinstanserna att avvisa överklagandet.