Mål: F 9601-16

Avgörande

Vid fördelning av kostnaderna för en gemensamhetsanläggning avseende väg ska hänsyn tas till möjligheten att ordna alternativ utfart för vissa fastigheter. Några fastigheter har redan idag tillgång till utfart och kan inte anses ha lika stor nytta av en nyanlagd väg som de fastigheter som inte har tillgång till utfart. Kostnaderna för de fastigheter som redan har utfart bör inte överstiga vad det skulle kosta att lösa enbart dessa fastigheters behov med en ny utfart. 15 § Anläggningslagen (1973:1149)