Mål: F 2890-17

Avgörande

Målet avser inställd förrättning avseende avstyckning. Lantmäterimyndigheten beslutade att ställa in förrättningen efter att ha återupptagit den sedan den varit vilandeförklarad i avvaktan på att detaljplan skulle antas. MÖD har funnit att med utgångspunkt från aktuella förhållanden vad avser detaljplaneringen föreligger sådana omständigheter att vilandeförklaringen är motiverad och att det nu inte finns skäl att återuppta handläggningen och ställa införrättningen. MÖD undanröjde lantmäterimyndighetens avgörande och återförvisade ärendet.