Mål: M 976-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att ändra länsstyrelsens föreläggande om återställning av en strandlinje.