Mål: M 9231-16

Avgörande

En person som förelagts att bl.a. permanent ta bort sättluckor/sättar i en damm har inte ansetts ha faktiska och rättsliga möjligheter att riva ut dammen. Då borttagandet av sättarna/sättluckorna är den enskilda installation som har störst påverkan på vattendraget har det vidare inte funnits tillräckliga skäl att föreläggandet i övrigt, som även avser ett mikrovattenkraftverk, ska gälla. Med ändring av underinstansernas avgöranden har därmed hela föreläggandet upphävts.