Mål: M 1953-17

Avgörande

Villkor i mål om nätkoncession för starkströmsledning. Mark- och miljööverdomstolen har, i överensstämmelse med tidigare avgöranden, upphävt ett villkor i koncessionsbeslutet om framförande av maskiner på våtmarker. Det är i detta fall inte miljömässigt motiverat att föreskriva ett sådant villkor i koncessionsbeslutet och det är även mer lämpligt att de tillsynsmyndigheter som har lokalkännedom beslutar om försiktighetsmått och har den operativa tillsynen.