Mål: M 10762-16

Avgörande

Anmälan om användning av avfall vid sluttäckning av deponi. Med hänsyn till deponins och tätskiktets konstruktion samt deponins lokalisering har de försiktighetsmått mark- och miljödomstolen föreskrivits i stort fastställts angående de avfallsmassor som får läggas under tätskiktet.