Mål: P 817-17

Avgörande

Beslut om utdömande av vite har upphävts eftersom fastighetsägare inte fått tillräckligt rådrum att vidta förelagda åtgärder när fristen för genomförandet gick ut samma dag som delgivning skett.