Mål: F 9396-16

Avgörande

Vid stadigvarande förändringar i en fastighets användningssätt kan andelstalet anpassas i enlighet med föreskrifter som finns angivna i anläggningsbeslutet. En samfällighets styrelse har därför gjort rätt då den ändrade andelstalet för fastighet vid uthyrning av komplementbostad.